Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Ani senioři z "jedničky" se "Nedají".....

Bezpečnostně-sociální projekt "Nedám se!", cílený na plzeňskou populaci 60+ pokračuje - druhý turnus, konaný ve dnech 13. - 16. 6. 2017 opět v Prášilech, obsadili tentokrát úspěšní účastníci Plzeňské senior akademie z plzeňského prvního městského obvodu. Třídenní intenzivní praktický výcvik nabídl účastníkům nejen praxi v sebeobraně, orientaci v terénu, sestavování identikitu, ale i střelecký přebor v paintballu, intenzivní trénink paměti, vědomostní testy z místopisu a historie, workshopy zaměřené na sociální pomoc a problematiku exekucí nebo interaktivní modelové situace s návody, jak se bránit nátlaku, nenaletět podvodníkům a na koho se obrátit v případě nouze.

Senioři z "jedničky" zvládli veškeré disciplíny s přehledem, zúročili teoretické znalosti z Plzeňské senior akademie v oblasti bezpečnosti, orientace, pomoci nebo sociálních služeb a rozšířili si spektrum poznatků a informací o konkrétní modelové situace, nezbytné pro zvýšení komfortu jejich života.

Důležitost podobných projektů, které vedou dříve narozené spoluobčany k vyššímu pocitu bezpečí v tomto turbulentním světě, si uvědomuje i vedení obvodu, které třídenní pobyt v Prášilském ráji účastníkům z 90% zafinancovalo. Starosta prvního městského obvodu Mgr. Miroslav Brabec k tomu dodává: „Osobně vítám projekty, které posouvají hranice a možnosti zejména u věkové kategorie 60+. Z praxe vím, že výuka zážitkovou a interaktivní formou je nejúčinnějším nástrojem k bourání předsudků a stereotypních návyků. Naši senioři patří k velmi aktivním a není jim tedy cizí ani odhodlání, měnit zažité vzorce i v pozdějším věku. Velmi jim v tomto ohledu - společně s kolegou místostarostou Jiřím Uhlíkem - fandíme a to nejmenší, co pro zdravý životní styl a bezpečí našich seniorů můžeme udělat, je finančně podporovat podobné projekty. Zpětná vazba od účastníků je pro nás zadostiučiněním a potvrzením, že tato cesta je správná," říká Miroslav Brabec.

Unikátní projekt "Nedám se"! spustilo pilotně město Plzeň v září 2016, v letošním roce realizovalo už dva turnusy. Podstata projektu koresponduje s Národním akčním plánem podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 (MPSV) a zároveň s Akčním plánem stárnutí na území města Plzně na léta 2017 – 2018.
"Nedám se" je společným dílem magistrátního Odboru sociálních služeb, Městské policie Plzeň a Policie ČR. Projekt propojuje smysluplně a přínosně základní podstaty lidského života ve společnosti: pocit bezpečí a jistotu pomoci S jedinou ambicí: zlepšit informovanost seniorů, schopnost adekvátně reagovat v nepředvídatelných situacích a zvýšit jejich sebevědomí.

 

Více fotografií v naší fotogalerii

 

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

8491