Ples FOD

V pátek 7. února uspořádali pracovníci Fondu ohrožených dětí Plzeň ples v kulturním domě Šeříkovka. Kapacita sálu dvě stě osob byla vyprodána již dopředu a charitativní smysl akce tak byl za tři roky pořadatelství nejvýnosnější.
Na plese byla prezentována činnost FOD Plzeň, čili Azylového domu MáTa a terénní pobočky. Právě na činnost azylového domu, který poskytuje služby rodinám s dětmi v tísni, bude výtěžek z plesu použit, a to konkrétně na volnočasové aktivity pro děti. Ty s dětmi vedou převážně dobrovolníci, kteří s Azylovým domem MáTa dlouhodobě spolupracují.
Během letošního plesu došlo také na prezentaci činnosti FOD, potažmo na prezentaci akcí a aktivit pro děti, které byly z výtěžku plesu loňského hrazeny. Návštěvníci a podporovatelé tak získávají představu o tom, že jsou jejich investované peníze použity smysluplně a věrohodně, na čemž si zaměstnanci FOD Plzeň velmi zakládají.
I letos byla hlavním strůjcem zábavy kapela The Shower, hrající hity z padesátých a šedesátých let dvacátého století. Řada hostů přišla ve stylových oblecích, a tak došlo i na oceňování nejlépe oděných účastníků.

Za FOD Plzeň Bc. Vojtěch Touš