Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Postup stanovení návrhů na dotace na sociální služby v Plzeňském kraji pro rok 2014

Všechny žádosti o dotace byly podrobeny stejnému postupu hodnocení, který je v souladu s Metodikou stanovenou MPSV.

U všech žádostí proběhla kontrola neuznatelných nebo nadhodnocených požadavků, kontrola předpokládané minimální výše úhrad od uživatelů služeb, úhrad ze zdravotního pojištění a povinných 10% spoluúčasti na financování sociální služby z jiných zdrojů než dotace MPSV, fondy ZP a úhrady od uživatelů služeb (včetně posouzení vysvětlujících komentářů, proč nejsou tyto hodnoty naplňovány). Z těchto základních kritérií se vycházelo při stanovování optimální výše návrhu na dotaci. Posouzení souladu se SPRSS je samozřejmostí.

Následně, protože výše směrného čísla neumožňovala pokrytí požadavků poskytovatelů služeb ve výši optima, bylo přistoupeno k jednotlivým druhům služeb vždy stejným způsobem (aby nedocházelo k diskriminaci z jakéhokoli důvodu), kdy byly prioritně ve výši optima podpořeny služby, které jsou ze strany Plzeňského kraje považovány za prioritní tj. pečovatelská služba, osobní asistence. U pobytových sociálních služeb bylo vycházeno ze stejné dotace na lůžko u všech poskytovatelů bez rozdílu zřizovatele. U ostatních druhů sociálních služeb byly návrhy stanovovány s ohledem na optimum a také s přihlédnutím k výši loňské dotace, aby nedocházelo výraznému narušení kontinuity poskytovaných dotací.

Do rozdělování dotací také vstoupila problematika IP na poskytování sociálních služeb, kdy bylo třeba zohledňovat historii financování jednotlivých služeb v předešlých letech v rámci tohoto programu a případné dofinancovávání z prostředků MPSV, tak aby dotace pro rok 2014 tomuto odpovídaly (mj. různá doba financování z IP v roce 2013, předpokládaná veřejná zakázka v začátku roku 2014).

Více v dokumentu MPSV "Podklady krajských úřadů ke stanovení návrhů na dotace na sociální služby pro rok 2014", zveřejněném na http://www.mpsv.cz/cs/17367.