Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

MPSV a Úřad práce ČR bojují proti zneužívání sociálních dávek

Sociální dávky by měli dostávat jen lidé, kteří je skutečně potřebují. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce ČR (ÚP ČR) se snaží zabránit tomu, aby doplatek na bydlení zneužívali někteří provozovatelé ubytoven. Pomoci by v tom měla například připravovaná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi.
„Chceme zamezit obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení. Intenzivně pracujeme na návrhu nových opatření, připravujeme změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Rovněž plánujeme ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj prosazení zákona o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, jež na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok,“ dodává ministryně. Ministerstvo rovněž hodlá posílit terénní sociální práci na úrovni měst a obcí a v sociálně vyloučených lokalitách rozvine už běžící spolupráci s neziskovým sektorem.

Více v tiskové zprávě MPSV na http://www.mpsv.cz/files/clanky/17359/TZ_270214a.pdf.