Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Kurz „Standardy kvality sociálních služeb v praxi“ účastníky nadchl

V posledním únorovém týdnu uspořádal Odbor sociálních služeb MMP ve spolupráci se spolkem Proutek seminář pro plzeňské neziskové organizace pod názvem „Standardy kvality v sociálních službách v praxi.“ Cílem kurzu bylo seznámit pracovníky v sociálních službách s oblastí kvalitního poskytování sociálních služeb, plánování sociálních služeb, práce s klientem nebo řešení stížností na úroveň poskytovaných sociálních služeb.
Kapacita kurzu byla maximálně naplněna – třídenní kurz absolvovalo 25 účastníků, přičemž poptávka byla mnohem vyšší. Vzhledem k zájmu o další vzdělávání a kladnému hodnocení kurzu ze strany NNO, uspořádá Odbor sociálních služeb další seminář pro pracovníky v přímé péči v dubnu tohoto roku.