Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Exekuce na důchod? Děsivá čísla! (nasepenize.cz)

Od lednové splátky 2014 byly valorizovány všechny vyplácené důchody a současně podle nařízení vlády došlo ke změně výše tzv. normativních nákladů na bydlení. Tyto změny mají vliv na výši exekučních srážek z důchodu a znamenají pro ČSSZ povinnost u všech důchodů s evidovaným exekučním titulem výši srážek přepočítat.

ČSSZ provede přepočet exekučních srážek od únorové splátky důchodu. O změně výše exekuční srážky z důchodu bude ČSSZ příjemce důchodu písemně informovat zasláním oznámení na adresu evidovanou v ČSSZ. Oznámení o změně exekučních srážek obdrží příjemci důchodu až po oznámení o valorizaci.

Provést přepočet exekučních srážek spolu s valorizací od lednové splátky důchodu nebylo možné, zejména s ohledem na skutečnost, že návrh nařízení vlády byl schvalován až ke konci roku. Ve složitějších případech se změna výše srážek provede až od pozdějšího měsíce - března nebo dubna 2014. I v těchto případech ČSSZ příjemce důchodu o změně srážek informuje písemným oznámením.

Změny parametrů, které mají vliv na výši exekučních srážek, konkrétně znamenají, že zvýší-li se částka důchodu, musí být nově stanovena (zvýšena) částka, která se z důchodu sráží na výkon rozhodnutí. Naopak zvýšením normativních nákladů na bydlení, případně životního minima se mění (zvyšuje) tzv. nezabavitelná částka, tedy ta, která musí být dlužníkovi zachována. Oba tyto aspekty ČSSZ při přepočtu exekučních srážek z důchodu musí zohledňovat. V praxi může přepočtem dojít ke zvýšení nebo snížení exekuční srážky, případně její výše zůstane beze změny. Může nastat i situace, kdy exekuční srážka z důchodu po přepočtu nebude prováděna nebo naopak ji bude moci ČSSZ nově zařídit.

Počet důchodů se zařízenou exekuční srážkou (k 31. 12. daného roku)

Rok20062007200820092010201120122013
Celkem30 85535 22340 71846 12151 18460 87467 61470 997