Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Vznik nového Centra na podporu integrace cizinců

Ke dni 30. 6. 2009 ukončilo svoji činnost Kontaktní centrum pro cizince. Kontinuita poskytovaných služeb však zůstane zachována - od 1. 7. 2009 zahájilo svůj provoz Centrum na podporu integrace cizinců zřízené Správou uprchlických zařízení MV ČR pro Plzeňský kraj.
Vznik tohoto centra je součástí projektu, který má za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. Cílovou skupinou jsou cizinci s dlouhodobým a trvalým pobytem na území České republiky, kteří pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii. Centrum bude cizincům zajišťovat informační a poradenskou činnost v oblasti sociální a právní, organizovat kurzy českého jazyka, sociokulturní i jiné vzdělávací kurzy a navíc nabízí možnost využití internetového připojení zdarma.

Centrum na podporu integrace cizinců sídlí na stejné adrese jako Kontaktní centrum pro cizince, tzn. v ulici Resslova 14, 301 00 Plzeň. Centrum je pro cizince otevřeno vždy v pondělí a ve středu 12 – 19 hod., ve čtvrtek a v pátek 8 – 12 hod.