Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Cizinci získali osvědčení o absolvování kurzu českého jazyka

Dvacetipěti cizincům byla slavnostně předána osvědčení o absolvování kurzů českého jazyka, které byly realizovány v rámci projektu „Integrace cizinců na úrovni samosprávy“. Podmínkou pro získání tohoto osvědčení byla 70% účast na kurzech. Hlavním cílem těchto jazykových kurzů je, aby se účastníci byli schopni dorozumět v běžné komunikační situaci a aby své nabyté znalosti přenesli do praktického života. Kurzy by měly zároveň přispět  k lepší adaptaci a integraci cizinců v České republice.